• Puolustusvoimat

Reserviläiset tärkeä osa Varusmiessoittokunnan harjoitusta

Varumiessoittokunnan I/15-saapumiserän taistelijantutkintoharjoituksessa testattiin tammikuussa palvelukseen astuneiden alokkaille koulutetut tiedot ja taidot.

Anni Paarma / Ida Toivonen

Harjoitus toteutettiin MPK:n kurssina, eli osallistuminen pohjautui täysin vapaaehtoisuuteen.

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta harjoitteli 12.–16. helmikuuta Hollolassa Hälvälän harjoitusalueella. Kyseessä oli Varumiessoittokunnan I/15-saapumiserän taistelijantutkintoharjoitus, jossa testattiin tammikuussa palvelukseen astuneiden alokkaille koulutetut tiedot ja taidot.

Harjoitukseen osallistui noin 60 Päijät-Hämeen maakuntakomppanian, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja Varusmiessoittokunnan reserviläistä. He toimivat muun muassa arvioitsijoina sekä toimihenkilöinä taistelukoulutusradalla sekä huoltopalvelutehtävissä. Reserviläisistä kasattu mediatiimi vastasi siitä, että harjoituksesta saatiin talteen mahdollisimman paljon ääni- ja videomateriaalia. Myös soittokunnan Facebook-, Twitter ja Instagram-tilejä päivitettiin ahkeraan tahtiin harjoituksen aikana.

Harjoitus toteutettiin MPK:n kurssina, eli osallistuminen pohjautui täysin vapaaehtoisuuteen. Hämeenkoskelainen Maire Kärkäs on ollut aktiivinen toimija MPK:n harjoituksissa ja kursseilla yli kymmenen vuoden ajan.

– Vuodesta 2003 olen osallistunut toimintaan aktiivisesti. Olen ollut niin kurssilaisena Puolustusvoimien B-ajolupakurssilla kuin toiminut sotaharjoitusten kenttäkeittiöryhmässä. Tällä hetkellä kuulun MPK:n Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikön johtoryhmään, Kärkäs kertoo.

Taistelijantutkintoharjoituksessa Kärkkään tehtävänä oli toimia muonitusvastaavana. Oman haasteensa harjoitukseen toi se, ettei huollon osalta enää voida tukeutua Lahden Hennalassa toimineeseen Hämeen rykmenttiin, joka lakkautettiin vuoden 2014 lopussa.

– Tässä harjoituksessa ei käytetty kenttäkeittiötä, vaan hain ruuan lähimmästä toimivasta varuskunnasta Riihimäeltä. Ruuankuljetuksessa on huomioitava, että ruoka pysyy säädetyissä lämpötiloissa kuljetuksen aikana, ja että ruoka on tarjoiltava neljän tunnin kuluessa valmistuksesta, Kärkäs selventää

Jälleennäkemisen riemua

Vänrikki (res.) Lauri Grünthal palveli Varusmiessoittokunnassa sellistinä, ja päätti oman varusmiespalveluksensa vasta muutama viikko sitten. Hän on kuitenkin lähtenyt innokkaasti mukaan reserviläistoimintaan. Taistelijantutkintoharjoituksessa Grünthal toimi taistelukoulutusradan arvioitsijana.

– Alokkaita arvioidessani peilaan heidän toimintaansa myös omaan alokasajan suoritukseeni. Tuntuu siltä, että nykyiset varusmiehet osaavat asiat paljon paremmin kuin minä alokkaana ollessani. Kehitys siis kehittyy, mikä on erittäin positiivista, Grünthal naurahtaa.

Reserviläisten runsas osanotto harjoituksiin johtuu totta kai myös sosiaalisista syistä.

– Minulle jäi erittäin hyvät muistot palvelusajasta Varusmiessoittokunnassa ja haluan ylläpitää maanpuolustustaitojani niin sotilaskoulutus- kuin soittotoiminnan osalta. Ja kun tietää, että harjoituksissa pääsee näkemään vanhoja palvelustovereita ja kouluttajia, niin olen aina innolla mukana, Grünthal pohtii.