• Puolustusvoimat

TJ0 ja reservi kutsuu

Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta siirtyy reserviin tänään noin 9 000 varusmiestä. Tammikuussa urakkansa aloittaa noin 12 500 varusmiestä.

Puolustusvoimat

Tammikuussa palveluksensa aloittaa noin 12500 alokasta.

Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta siirtyy reserviin
tänään noin 9 000 varusmiestä.

5. tammikuuta 2015 aloittavassa saapumiserässä kaikkiaan
noin 12 500 alokasta aloittaa varusmiestaipaleensa. Heistä noin 10 000 tulee
palvelemaan maavoimissa.

Noin 250 naista aloittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Noin
250 asevelvollista aloittaa sotilasuransa Rajavartiolaitoksen palveluksessa.
Loput jakaantuvat Merivoimien ja Ilmavoimien joukko-osastoihin.

Määrällisesti eniten uusia varusmiehiä vetävät maavoimien
valmiusyhtymät. Sekä Karjalan, Kainuun ja Porin prikaateissa aloittaa
palveluksensa noin 2000 alokasta.

 

Kutsunnat
ovat päättyneet

Tämän vuoden
kutsunnat ovat myös päättyneet. Kutsuntojen tuloksessa ei tapahtunut suuria
muutoksia viime vuosiin verrattuna.

Kutsuntaikäluokan
suuruus oli noin 32 400. Valtaosa ikäluokasta määrättiin palvelukseen
kutsuntoja seuraavien kolmen vuoden aikana. Pääosa palvelukseen määrätyistä
aloittaa palveluksensa maavoimissa tammikuussa 2016.  Palvelukseen määrättiin ikäluokasta 76,48 prosenttia.

Terveydellisin
perustein vapautettiin palveluksesta rauhan aikana eli määrättiin C-luokkaan
9,3 prosenttia. Uudelleen kutsunnoissa tarkastettavaksi eli E-luokkaan
määrättiin terveydellisistä syistä yhteensä 7,43 prosenttia.

Ulkomailla
asuvia, monikansalaisuuden perusteella vapautettuja oli 3,04  prosenttia ja siviilipalvelukseen
hakeutui 1,74 prosenttia. Luvut vastaavat hyvin lähelle vuoden 2013 vastaavia
lukuja.

Kutsuntaikäisiä
tänä vuonna olivat vuonna 1996 syntyneet. Kutsuntatilaisuuksia järjestettiin
yhteensä 525 kaikkiaan 253 eri paikkakunnalla.