• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Turpotietäjän voittaja saa suoran yliopistopaikan – kilpailu käydään lukioissa syksyllä

Turpotietäjä-kilpailun voittaja pääsee suoraan Turun yliopistoon. Parhaille on tarjolla myös rahapalkintoja.

Antti Pynttäri

Vuoden 2021 Turpotietäjä-kilpailun finaali käytiin 30. marraskuuta Helsingin Ostrobotnialla. Kolme parasta tulivat Helsingistä, Espoosta ja Pöytyältä.

Turpotietäjä 2022 -kilpailu on valtakunnallinen, lukiolaisten turvallisuuspolitiikan ja kokonaisturvallisuuden tietämystä mittaava tietokilpailu, jonka järjestävät Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Kadettikunta sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry. Tänä syksynä kilpailu järjestetään jo kolmannen kerran. Turpotietäjä-kilpailun tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietämystä liittyen turvallisuuspolitiikkaamme ja puolustusjärjestelmäämme sekä jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöömme. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä liittyen sisäisen turvallisuuden ja yleisen varautumisen järjestelyihin Suomessa.

Tänä vuonna kilpailun merkitystä nostaa se, että lukiolaiset kisaavat nyt ensimmäisen kerran rahapalkintojen lisäksi suorasta opiskelupaikasta yliopistoon. Turun yliopisto tarjoaa kilpailun voittajalle opiskelupaikan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta poliittisen historian oppiaineeseen.

Turun yliopistossa poliittinen historia perehdyttää opiskelijan uusimman ajan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen sekä nykyajan poliittisten ilmiöiden taustaan.  Opinnot keskittyvät 1800–1900-lukujen historiaan, mutta alan tutkimuskohteet ulottuvat aivan tähän päivään saakka. Turun poliittisen historian vahvuusalueita ovat erityisesti kansainvälisten suhteiden tutkimus, Suomen yhteiskunnallinen lähihistoria, eduskunta- ja parlamentarismin tutkimus sekä turvallisuus- ja tiedustelutoimintaan keskittyvä tutkimus. Koulutus luo ammatillisia valmiuksia tehtäviin, joissa tarvitaan analyysin, esiintymisen, neuvottelun sekä kirjallisen argumentoinnin taitoja. Poliittisesta historiasta valmistuneiden työllistymisaste on hyvä ja työmarkkinat hyvin laajat, joten nyt palkintona oleva opiskelupaikka avaa nuorelle lukuisia ovia ja mahdollisuuksia tulevaa työelämää varten.

Turpotietäjä-kilpailun alkukilpailu käydään lukioissa ympäri maata 7.10.2022. Finaali kisataan Helsingissä talvisodan alkamisen muistopäivänä 30.11.2022. Tuolloin myös ratkeaa se, kuka saa opiskelupaikan Turun yliopistoon. Viime vuonna finaaliin kutsuttiin kahdeksan parasta kisaajaa. Pohjoisin finalisti tuli tuolloin Enontekiöltä, ja mukana oli myös yksi ruotsinkielinen kisaaja.

Lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajilla on mahdollisuus ilmoittaa opiskelijansa mukaan kilpailuun 30.9. mennessä Turpotietäjän omien verkkosivujen kautta turpotietaja.fi. Mukaan voi ilmoittautua Suomessa tai muissa maissa toimiva, suomalainen lukio. Kilpailukysymyksiin voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Kilpailu perustuu erityisesti lukion yhteiskuntaopin kurssiin YH3, mutta menestymismahdollisuuksia parantavat muiden yhteiskuntaopin kurssien sekä myös historian kurssien sisältöjen hallinta. Alkukilpailussa on kirjallinen osio ja finaalissa sekä kirjallinen että suullinen osio.

Lisätietoja kilpailusta: turpotietaja.fi

Lue seuraavaksi

  • Visailut

Turpotietäjää etsitään lukioissa – testaa kymmenellä kysymyksellä, pärjäisitkö kilpailussa

Turpotietäjä on valtakunnallinen lukiolaisille tarkoitettu turvallisuuspolitiikan ja kokonaisturvallisuuden tietoja mittaava tietokilpailu.