• Puolustusvoimat

Valmiusyksiköille kansainvälistä koulutusta – osa koulutuksesta englanninkielistä

Koulutuskokeilu alkaa Kaartin jääkärirykmentissä ja Jääkäriprikaatissa. Kokeilu laajennetaan kaikkiin Maavoimien joukko-osastoihin vuonna 2020.

Puolustusvoimat

Kokeilun myötä osa Maavoimien valmiusyksiköiden koulutuksesta on jatkossa englanninkielistä.

Puolustusvoimien tuore komentaja, kenraali Timo Kivinen
sanoi eilen medialle Suomen saattavan vähentää osallistumistaan
kansainvälisiin harjoituksiin. Samaa sanoi hiljattain oman puolustushaaransa osalta Reserviläisen haastattelussa Merivoimien komentaja, lippueamiraali Jori Harju. Kansainvälisyyteen
kuitenkin satsataan yhä, sillä se on edelleen olennainen osa Puolustusvoimien
harjoittelua, vaikkei määrä enää nousisi.

Maavoimat kertoo ottavansa kansainvälisen toiminnan osaksi
valmiusyksiköiden koulutusta, mikä tarkoittaa esimerkiksi osittaista englanninkielistä koulutusta varusmiehille. Kurssien päämääränä on parantaa
valmiusyksiköiden sotilaiden valmiuksia kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja
kriisinhallinnassa. Uudella koulutusmoduulilla parannetaan entisestään
asevelvollisten edellytyksiä toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Valmiusyksiköiden varusmiehille koulutetaan erilaisia
taistelutehtäviä sekä perustietoja ja -taitoja useista aselajeista. Monipuolinen
osaaminen katsotaan eduksi kansainvälisessä harjoitustoiminnassa ja
kriisinhallinnassa. Maavoimien mukaan valmiusyksikkökoulutus antaa erinomaiset
valmiudet kriisinhallintatehtäviin, ja se katsotaan eduksi hakeuduttaessa
Maavoimien johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin.

 

Kokeilu alkaa Kaartin jääkärirykmentistä ja Jääkäriprikaatista

Koulutuksen aikana varusmiehille koulutetaan muun muassa
kansainvälisen toiminnan, sotilasenglannin, tilannejohtamisen sekä
räjähdetietoisuuden perusteet. Koulutuksen aikana harjoitellaan toimintaa
tarkastuspisteillä, yhteistoimintaa helikopterien kanssa, etsintää, saattoa,
suojausta ja aluevalvontaa. Koulutuskieli harjoituksissa on englanti.

Koulutuskokeilu alkaa koulutukseen sovitettuna Kaartin
jääkärirykmentissä viikolla 32 ja Jääkäriprikaatissa viikolla 35. Kokeilu
laajennetaan kaikkiin Maavoimien joukko-osastoihin vuoden 2020 alusta.

– Kaartin jääkärirykmentti ja Jääkäriprikaati valikoituivat
piloteiksi useammastakin eri syystä. Pohjoisessa kansainvälinen
harjoitustoiminta on lisääntynyt merkittävästi, ja vaatimukset ovat sitä kautta
kasvaneet. Lähes jokainen asevelvollinen osallistuu palveluksensa aikana
johonkin kansainväliseen harjoitukseen, joko kotimaassa tai FISE-yhteistyön
kautta Ruotsissa. Kaartin jääkärirykmentissä aktiivisen kansainvälisen
harjoitustoiminnan lisäksi on toteutettu jo pitkään koulutusta, jolla on suora
yhteys kriisinhallintakoulutukseen, Maavoimien operaatiopäällikkö
prikaatikenraali Rami Saari sanoo.