• Puolustusvoimat

Vap-varattu reserviläinen sijoitetaan työpaikalleen

Sodan ajan joukkoihin sijoitetulle reserviläiselle oma poikkeusolojen tehtävä on yleensä varsin selkeä. Työnantaja voi kuitenkin varata henkilöstöään kriittisiin tehtäviin poikkeusoloja varten, jolloin Puolustusvoimat purkaa vap-varatun henkilön SA-sijoituksen.

Tuomas Kaarkoski

Varatut asevelvolliset voivat olla esimerkiksi poliiseja, mutta heitä toimii myös muun muassa teollisuuden ja terveydenhuollon alalla.

Vap-varatun työntekijän sodan ajan tehtävä on toimia työnantajansa palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Varattaviksi esitetään ainoastaan asevelvollisia. Esitettävien henkilöiden tulee olla Suomen kansalaisia ja ensisijaisesti yli 35-vuotiaita. Perusvarauksessa henkilö varataan tehtäväänsä viideksi vuodeksi.

Varattuja asevelvollisia on useita tuhansia ja he toimivat esimerkiksi teollisuudessa tai ovat vaikkapa poliiseja, veturinkuljettajia tai terveydenhuollon henkilöstöä. Asevelvollisuuslain 89 § määrittää, milloin henkilö voidaan jättää palvelukseen kutsumatta yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi.

– Varaajana voi toimia vain viranomainen tai erikseen varaajaksi hyväksytty yksityisoikeudellinen yritys tai yhteisö. Tällaisen yrityksen asema varaajana perustuu viranomaisten ylläpitämään tai ohjaamaan yhteiskunnan kriittiseen palveluun, Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkö, majuri Jaakko Niemi esittelee.

– Palvelun tuottajat eivät yleensä ole tärkeysluokiteltuja yrityksiä, joten heillä ei ole oikeutta toimia varaajana. Siksi palvelun tuottajan tarvitsemasta henkilöstä varaus on toimitettava esimerkiksi kunnalle, joka toimittaa varaushakemuksen oman hakemuksen ohessa aluetoimistolle. Julkisen toimijan, kuten kunnan, on oleellista hahmottaa omat alihankintaketjunsa, joita se tarvitsee lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseen.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ylläpitää yritysrekisteriä, johon kuuluvat Huoltovarmuuskeskuksen ja Puolustusvoimien kriittiseksi määrittelemät yritykset.

Varausesityksen maanviljelijöistä tekee kunnan maaseutuasiamies tai vastaava henkilö. ELY laatii näistä varauksista koosteen ja lähettää sen aluetoimistolle käsiteltäväksi.

Niemen mukaan varaukseen oikeutetut tahot ovat yleisesti ottaen hyvin tietoisia varausmenettelystä. Menettelystä muistutetaan esimerkiksi vuosittaisten valmiuskeskustelujen yhteydessä. Lisäksi aluetoimisto opastaa henkilövarausasioissa aina, kun varaajalla on siihen tarvetta.

– Aluetoimisto alueellisena ja paikallisena toimijana on hyvin tietoinen eri tahojen henkilövaraustarpeista. Varaajien ja aluetoimistojen yhteistyö toimii erittäin hyvin, Niemi sanoo.

Aluetoimisto lähettää varaajalle päätöksen hyväksytyistä varauksista. Varaajan yhteyshenkilön on ilmoitettava varauksesta kyseiselle henkilölle.

Kun henkilö on vap-varattu, hänelle ei tule käskyjä kertausharjoituksiin. Vap-sijoitus ei kuitenkaan estä osallistumasta esimerkiksi MPK:n koulutuksiin tai muuhun vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Varauksen tehnyt yritys voi tarvittaessa tehdä myös vap-työntekijästään ylennysesityksen.

– Varauksen purkautuessa, esimerkiksi työnantajan vaihtuessa, asevelvollinen ei ole enää vapautettu kertausharjoituksista tai asepalveluksesta henkilövarauksen perusteella eli hän palaa ikään kuin takaisin siihen asemaan, jossa hän oli ennen varausta, Niemi kuvailee.

Silloin aluetoimisto ottaa vastuun kyseisen henkilön sijoittamisesta. Omasta kiinnostuksesta ja osaamisesta kannustetaan myös ilmoittamaan aluetoimistolle, jotta reserviläisen osaaminen voidaan tapauskohtaisesti hyödyntää tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Lue myös

  • Vapaaehtoinen maanpuolustus

Sodan ajan tehtävä ohjaa ylennyksiä – näillä kertauspäivillä ylennys voi tulla

Reserviläisen ylentäminen vaatii SA-sijoituksen sekä ylemmän sotilasarvon vaatimusten täyttymisen koulutuksen ja osaamisen osalta.