• Puolustusvoimat

KSML: Kertausharjoituksiin osallistuu yhä useampi käskyn saaneista

Viime vuonna 81, 5 prosenttia käskyn saaneista osallistui kertausharjoituksiin. Vapautushakemusten ehtoja on tiukennettu.

Paavo Airo

Merivoimien reserviläiset osallistuivat Kaakko 16 -kertausharjoitukseen Haminan lähistöllä kesällä 2016.

Yhä useampi reserviläinen osallistuu kertausharjoitukseen,
johon hänet on määrätty, kertoo Keskisuomalainen.
Lehden Puolustusvoimilta saaman tilaston mukaan kertausharjoituksiin osallistui
viime vuonna 81,5 prosenttia käskyn saaneista.

KSML:n mukaan
kertaajien määrä on kasvanut tasaisesti ja vuosina 2008–2011 kertaamaan lähti
vuosittain noin 76–78 prosenttia käsketyistä. Harjoituksiin on käsketty viime
vuosina noin 18 000 reserviläistä vuodessa.

Lehden mukaan syynä määrän kasvuun on ainakin se, että
vapautushakemusten ehtoja on tiukennettu. Puolustusvoimien Keski-Suomen
aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Teijo
Oksanen
puolestaan sanoo lehdelle turvallisuustilanteen kiristymisen
todennäköisesti motivoivan reserviläisiä osallistumaan kertausharjoituksiin.

Yleisin syy harjoituksen väliin jättämiselle on sairaus tai
ruumiinvamma, joka estää osallistumisen ja Puolustusvoimat myöntää vapautuksen.

– Kertausharjoitukseen osallistuminen vaatii lähes aina
erityisjärjestelyitä perheasioiden, töiden ja muiden arkipäiväisten seikkojen
hoitamiseen. Aiheutuva haitta ja mahdolliset kustannukset eivät kuitenkaan
itsessään ole peruste harjoituksesta vapauttamiselle, Oksanen sanoo lehdessä.

KSML:n mukaan vapautusta haetaan tyypillisimmin työnantajan
vaatimuksesta. Viime vuonna joka kolmas hakemus tehtiin siksi, että työnantaja
ei halunnut päästää työntekijää harjoitukseen. Työnantaja ei kuitenkaan voi
päättää harjoitukseen osallistumisesta, vaan päätöksestä vastaa
Puolustusvoimat.

Lue myös: 

11.4.2018 ”Puolustusvoimat muistuttaa reserviläisiä vastaamaan aina kertausharjoituskirjeeseen”