• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisten Viro-yhteistyö entistäkin tiiviimmäksi

Viron Reserviupseeriliitto juhlii 25-vuotista taivaltaan. Välit Suomeen ovat vahvat ja kiinteät.

EROK

EROK ei itse anna sotilaallista koulutusta, mutta se tekee tiivistä yhteistyötä Viron puolustusvoimien ja Kaitseliitin kanssa.

22. kesäkuuta tuli kuluneeksi tasan 25 vuotta Viron reserviupseeriliiton EROK:n perustamisesta. Liittoon kuuluu nykyisin yli 400 jäsentä. EROK:n perustivat ensimmäisten vapaaehtoisten reserviupseerikurssien suorittaneet.

– 1990-luvun loppupuolella monet johtajakokemusta omaavat siviilihenkilöt olivat kiinnostuneet sotilaskoulutuksesta ja näin luotiin perusta vapaaehtoisten reserviupseerien kursseille. 30 päivän kurssilla osallistujille annettiin Viron puolustusvoimien taistelukoulussa joukkueenjohtajan koulutus ja he saivat vänrikin arvon, EROK:n Suomen yhteysupseeri Kuno Peek kertoo.

Kuno Peek
EROK

Alkuvuosina kursseilla oli yli 50 osallistujaa. Nämä kurssit suorittaneet muodostavat Peekin mukaan EROK:n jäsenistön enemmistön. Nykyisin kurssien määrä on merkittävästi vähentynyt ja niitä käytetään enemmän erikoisupseerien kouluttamiseen.

EROK on reservin johtajien edustusjärjestö, joka ei itse järjestä sotilaskoulutusta. EROK:lla ei ole siten aseita, eikä sotilaallisia tunnuksia. Sen sijaan EROK tekee aktiivista yhteistyötä Viron puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestö Kaitseliitin kanssa.

EROK:n toimintaa suunnittelee ja toteuttaa hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan EROK:lla on myös alueelliset osastonsa sekä puolustushaarojen ja erikoisalojen mukaiset jaostot.

Liitto on aktiivinen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Vuodesta 1999 lähtien EROK on ollut CIOR:n jäsen ja vuonna 2019 liitto isännöi Tallinnassa järjestettyä. CIOR:n kesäkongressia. Virosta tulee lisäksi CIOR:n puheenjohtajamaa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

– Toisen tärkeän ulkomaansuhteiden alan muodostaa jatkuva yhteistyö muiden maiden reserviupseerijärjestöjen kanssa.  Kaikkein huomattavin yhteys EROK:lla on suomalaisiin, varsinkin Reserviupseeriliittoon, Peek kertoo.

Peekin mukaan EROK:lla on Suomeen liittyen monia perinteitä, joista osaa voi jo luonnehtia pitkäikäisiksi.

– Pisin perinne on EROK:n edustusjoukkueen osallistuminen Padasjoen ampumaleirille, jossa olemme käyneet vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi monena vuotena on järjestetty CIOR MILCOMP Suomi-Viro -maaottelu Lahdessa, joka on samalla ollut harjoittelua CIOR:n järjestämiin vastaaviin kilpailuihin, Peek toteaa.

Peekin mukaan yhteistyön poikkeuksellisuudesta kertoo sekin seikka, että EROK:n CIOR-edustuston ydintiimissä joitakin johtavia tehtäviä on uskottu suomalaisille. Tämän lisäksi  2009 luotiin erillinen EROK:n Suomen yhteysupseerin tehtävä.

– Tehtävän avulla voimme seurata paremmin suomalaisten reserviupseerien toimintaa ja soveltaa näiden onnistuneita hankkeita myös Virossa.

Peekin mukaan Suomen NATO-liittymishakemukseen liittyen näköpiirissä kajastaa jo uusia yhteistyömuotoja.

– EROK:n edustajat CIOR:ssa odottavat jo mahdollisuuksien avautumista voidakseen auttaa Suomea pääsemään CIOR:n täysjäseneksi.