• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Taustayhteisö vahvistaa näkyvästi paikallispuolustusta Päijät-Hämeessä

Reserviläisistä koostuvat maakuntajoukot koetaan entistä laajemmin osaksi alueellista turvallisuutta. Päijät-Hämeessä yksikköä tukevan Varmistin ry:n rinnalle perustettiin valtuuskunta siviilivaikuttajista.

Marko Taavila

Varmistin ry hankki Päijät-Hämeen maakuntajoukoille dronen Puolustusvoimien tukisäätiön rahoituksella. Lämpökameralla varustettu laite soveltuu sekä tähystämisen että siltä suojautumisen harjoitteluun.

Päijät-Hämeessä maaliskuun lopulla muodostetun maakuntajoukkoja tukevan valtuuskunnan jäsenistössä on yhteiskunnan ja yritysmaailman johtotehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Heidän yhteisenä piirteenään ovat hyvät kotimaiset ja kansanväliset verkostot, joita voidaan hyödyntää erilaisissa projekteissa kuten varainhankinnassa. Varmistin ry:n kautta Päijät-Hämeen maakuntajoukoille suuntautuva tuki saattaa vaihtoehtoisesti konkretisoitua konsultaatioina tai valmiutta tehostavana kalustona.

– Valtuuskunta palvelee meitä ja antaa aiempaa leveämmät hartiat vastata monenlaisiin tarpeisiin, sanoo Varmistin ry:n puheenjohtaja Timo Wallenius.

Hän viittaa erityisesti toimintakykyä edistäviin laitteisiin ja välineisiin, joiden pyytäminen Puolustusvoimien varastoista on mutkikasta tai jopa turhaa.     

Yhdistyksen omistama ja hallinnoima kalusto on nopeasti saatavilla maakuntajoukon käyttöön. Tämä sujuvoittaa harjoitusten järjestelyjä ja lyhentää vasteaikaa tositilanteessa. Päijät-Hämeessä lähin varuskunta sijaitsee naapurimaakunnassa, joten kuitattavien tarvikkeiden noudot ja palautukset Parolan Panssariprikaatissa lohkaisevat helposti vuorokauden harjoitusten kummastakin päästä.

– Optiikka ja muu tekninen tiedusteluvälineistö on poikkeuksetta varsin hintavaa. Laitteiden hankkiminen yhdistykselle mahdollistaa maakuntajoukolle kouluttautumisen sekä niiden käyttöön että niiltä suojautumiseen, Wallenius toteaa.  

Vaikutusvaltaisen valtuuskunnan kokoaminen sujui kitkattomasti. Kaikki mukaan kutsutut suhtautuivat asiaan myönteisesti. Varmistin edustaa heille paikallista tahoa, jolla on pitkäaikaista näyttöä laadukkaasta maanpuolustustyöstä.

– Hennalan varuskunnan lakkauttaminen vuonna 2014 jätti aukon, jota maakuntajoukot ovat Varmistimen tuella onnistuneet paikkaamaan, taustoittaa valtuuskunnan puheenjohtaja Pär-Gustaf Relander.

Hän kokee Maanpuolustuskiltojen liittoon kuuluvan Varmistimen luontevana ja luotettavana yhteistyötahona vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Vuonna 2009 perustettu yhdistys on lähes yhtä vanha kuin Päijät-Hämeen maakuntakomppania, jota se on tukenut koko olemassa olonsa ajan.

Relanderin mukaan valtuuskunnan toiminta tulee olemaan tavoitteellista juhlavien puheiden ja seremonioiden sijasta. Ensimmäinen projekti käynnistettiinkin jo ennen varsinaista järjestäytymiskokousta.

Valtuuskuntaa motivoi alueellisen kokonaisturvallisuuden parantaminen. Intressit ovat linjassa julkisuudessa esitettyihin näkemyksiin, joissa painotetaan maanpuolustuksen ja yhteiskunnan muiden toimintojen lähentämistä toisiinsa. Reserviläisten siviiliosaamisen hyödyntäminen on niin ikään noussut kestoaiheeksi puhuttaessa asevelvollisuuden kehittämisestä.

Asetelmassa valtuuskunnan suhteet ja vaikutusmahdollisuudet koituvat voimavaraksi jo normaalioloissa. Seikan merkitystä korostavat kokemukset Ukrainasta, jossa vapaaehtoiset siviilit ovat kyenneet auttamaan puolustusta Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Relander myöntää konfliktin vaikuttaneen muiden suomalaisten tavoin valtuuskunnan jäsenistöön, mutta uskoo, että toimeen olisi tartuttu ilman sitäkin.

Varmistimen puolelle maailman poliittinen tilanne on heijastunut jäsenmäärän voimakkaana kasvuna. Yhdistyksen vetovoimaisuutta on lisännyt aktiivinen ampumatoiminta pätevöityneiden ja asialle omistautuneiden henkilöiden ohjauksessa.

Yhdistys järjestää Puolustusvoimien alueella Hälvälässä viikoittain harjoituksia aloitteleville ja edistyneille ampujille. Lahti Energian kallioluolaan talkoilla rakennettu rata edustaa osaltaan yhteiskuntasuhteita ja palvelee lajiharrastajien ohella maakuntajoukkojen treenaamista.

Lue myös

  • Puolustusvoimat

Lisää silmiä taivaalle – Parrot-lennokkien koulutus varusmiehille alkaa loppuvuodesta

Ranskalaisen Parrotin Yhdysvalloissa valmistamista drooneista on myynnissä samalla nimellä versioita avoimilla markkinoilla. Everstiluutnantti Riku Rantakarin mukaan Puolustusvoimille tulevat laitteet eivät ole kuitenkaan samoja kuin markettien hyllyillä.