• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Veteraanien oikeus kotipalveluihin oli yhteinen tavoite – Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto tiivistävät yhteistyötään entisestään

Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto perustavat yhteisen lehden, joka alkaa ilmestyä ensi vuonna. Tällä viikolla järjestettiin ensimmäiset yhteiset neuvottelupäivät Tuusulassa.

Hallitus sopi budjettiriihessä, että rintamaveteraanit saavat samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalidit ovat jo pitkään saaneet.

Veteraanien etujärjestöt tiivistävät yhteistyötään. Suomen Sotaveteraaniliitto
ja Rintamaveteraaniliitto järjestivät tällä viikolla ensimmäiset yhteiset
neuvottelupäivät Tuusulan Gustavelundissa. Liitot allekirjoittivat perjantaina pöytäkirjan,
joka määrittelee yhteistyön päälinjat. Järjestöt pysyvät itsenäisinä, mutta
tarkoituksena on tehostaa edunvalvontaa entisestään.

Näkyvimmin yhteistyö tulee esille ensi vuoden alusta
yhteisen lehden muodossa, joka ilmestyy sekä printtiversiona että nettilehtenä.

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden nimestä järjestetään
nimikilpailu.

Rintamaveteraanien jäsenlehtenä toimii tällä hetkellä Veteraanilehti ja Sotaveteraaniliiton
lehtenä Sotaveteraani-lehti.

 

Päätös kotona
asumista tukevien palveluiden myöntämisestä iso asia

Liitot ovat tähänkin mennessä tehneet yhteistyötä. Viimeisin
edunvalvonnan tulos konkretisoitui Suomen hallituksen elokuun budjettiriihessä.
Hallitus sopi, että rintamaveteraanit saavat uuden lainsäädännön avulla samat
kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalidit ovat jo vuosikymmenien ajan
saaneet. Lainvalmistelu aloitettiin heti.

Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä kertoo liittojen tehneen asian eteen kovasti töitä
yhdessä parin vuoden ajan. Liitot ovat vaatineet asiasta säädettävää lakia.

Se, että rintamaveteraanit saavat vasta nyt samat palvelut
kuin sotainvalidit, herättää helposti kysymyksen, miksei aiemmin. Seppä sanoo
syyn löytyvän puhtaasti rahasta.

– Hintalappu olisi aiemmin ollut niin suuri, että tämä
on vasta nyt mahdollista. Virkamiespuolella asiaa ei myöskään ole ehkä pidetty
niin tärkeänä, että tätä olisi ennen tehty, Seppä sanoo.

Laki oli lopulta elokuun budjettiriihessä kaikkien
eduskuntaryhmien yhteinen toive. Muutosten on määrä tulla voimaan marraskuun
2019 alussa.

Vielä helmikuussa 2018 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi Sotaveteraani-lehdelle esityksen laista
olevan kallis ja merkittävä taloudellinen satsaus. Vielä keväällä rahoituksen
löytäminen oli epävarmaa.

Saarikko oli elokuun budjettiriihen jälkeen helpottunut
ratkaisun löytymisestä.

– Jatkossa
rintamaveteraaneille mahdollistetaan samat kotona asumista tukevat palvelut
kuin sotainvalideille. Tämä on tärkeä oikeudenmukaisuus- ja
yhdenvertaisuuspäätös, Saarikko tviittasi.

Uudistus edellyttää vuosille 2019–2022 yhteensä noin 178
miljoonan euron rahoitusta. Uusi laki koskee lähes 12 000:ta vammautumatonta
veteraania.

Uudistuksen myötä kunnilla on oikeus laskuttaa palveluista
syntyvät kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin
osalta.