• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Viranomaisrooli tuntuu epätodennäköisimmältä

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko Savola haluaa, että suuria reserviläisjärjestöjä kuullaan MPK:n kehittämisprosessissa.

Puolustusvoimat

Mikko Savola:n mielestä MPK:lle esillä olevista vaihtoehdoista yhdistyksen muuttaminen viranomaiseksi tuntuu epätodennäköisimmältä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan
puheenjohtaja ja kansanedustaja Mikko
Savola
(kesk.) haluaa varmistaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
haastavimpien harjoitusten säilyvän jatkossakin myös sijoittamattomalle
reserville mahdollisina.

Puolustusministeriö ilmoitti hiljattain valmistelevansa
selvitystä, jossa pohditaan MPK:n roolia tulevaisuudessa. Esitetty huoli on
ilmeisin kaavailuissa, joissa MPK:n liittämistä osaksi Puolustusvoimia on
pohdittu.

Syyskuun lopussa puolustusministeri Jussi Niinistölle (sin.) luovutettavassa selvityksessä on kolme
vaihtoehtoa. Ensimmäisessä mallissa MPK:n kehittämistä jatketaan nykyisellä
mallilla, toisessa vaihtoehdossa MPK:sta tulee viranomainen ja kolmannessa
skenaariossa se liitetään osaksi Puolustusvoimia.

– Nykyisin MPK:n toimintaan menneet pääsevät tekemään
oikeita kunnon hommia sijoittamatonta reserviä myöten. Tämä luonnollisesti
takaa hyvän motivaation. Ei voida päästää asioita menemään siihen, että jatkossa
vain sijoitettu reservi pääsisi nauttimaan näistä kovemmista harjoituksista,
Reserviläisliiton entinen puheenjohtaja Savola pohtii.

Savola korostaa nykyisen selvityksen toimivan
todellisuudessa vasta selvityksenä lähtöasemalle, josta lopullista muutostyötä
lähdetään kartoittamaan.

– Tämän kaiken takanahan on puolustusselonteko, jossa
vapaaehtoisen maanpuolustuksen vastuuta ja roolia haluttiin lisätä.

 

Mitä viranomainen
tekisi?

Kolmesta vaihtoehdosta skeptisimmin Savola suhtautuu
ajatukseen, jossa MPK:sta muovattaisiin viranomainen. Esimerkiksi poliisilla ja
Rajavartiolaitoksella on viranomaisina selkeät tehtävät.

– Uskon raportin valmistumisen myötä asioiden tarkentuvan,
mutta tämä on vaihtoehdoista selkeästi hankalin hahmottaa. Lisäksi
viranomaisrooli tulisi vaatimaan myös paljon resursseja. Se olisi helposti
kallis ja massiivinen vaihtoehto.

Savolan mukaan on itsestään selvää, että myös isoimpia
maanpuolustusjärjestöjä on MPK:n ohella kuultava prosessin aikana.

– MPK:n kouluttajat tulevat kuitenkin pitkälti
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenistä.
On tärkeää, että järjestöjen ääni kuuluu tässä prosessissa. Uskon myös
vahvasti, että näin tulee käymään.

Valtioneuvoston asettaman Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunnan tehtävänä on yhteensovittaa ja ohjata vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestämistä sekä vahvistaa sen asemaa yhteiskunnassa.

Juttua korjattu 25.9.2017 klo 12.37: Neuvottelukunnan roolia tarkennettu.